Valmentajakoulutuksia

Kouluttajille

Kun järjestämänne neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus vastaa laatumäärittelyämme, voitte ilmoittaa niistä meille.

Koulutuksista vastaavat henkilöt voivat myös halutessaan lähettää nähtäväksemme neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusten sisällöt.

Toivomuksena on, että kaikista neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksista sekä jatko- ja täydennyskoulutuksista tulisi tieto yhdistykselle.

Koulutukseen hakeutuville:

 • Pohjakoulutuksesi on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto.
  TAI
 • Työkokemuksesi erityisryhmien kanssa on vähintään viisi vuotta .
 • Neuropsykiatrinen valmentaja-koulutuksen järjestäjä on OKM:n valvonnan alainen oppilaitos tai julkinen toimija, kuten kunta, kaupunki, hanke tms.
 • Pääkouluttajalla on: 
  • Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus.
  • Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.
  • Kahden vuoden työkokemus. neuropsykiatrisesta valmennuksesta.
 • Luennoitsijalla on:
  • Riittävä asiantuntijuus.
  • Perehtyneisyys neuropsykiatriaan. 
 • Opintopisteet vähintään 25.

Koulutuksen laatumäärittely.

Jäseniksi hyväksymämme henkilöt sitoutuvat noudattamaan yhdistyksemme eettistä ohjeistusta.

Jäsenhakemus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Neuropsykiatrinen terminä viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle tyypillistä on neurologinen alkuperä.

Neuropsykiatriset valmentajat ry:lle on tärkeää, että valmennustyö ja siihen annettava koulutus on laadukasta. 

Etsitkö hyväksymämme koulutuksen saanutta neuropsykiatrista valmentajaa?
Alueellasi palvelevan luotettavan ammattilaisen löydät "Valmentajat" -sivulta.

Tulostettavan esitteen saat tästä.

Ammattiopisto Lappia kouluttaa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (30 op.) 
Oppisopimuskoulutus

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen sekä verkosto- ja palvelutoimintaan. Koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti toiminnanohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen. 

Haku päättyy: 29.5.2024

Oppisopimusaika: 12.8.2024 - 27.2.2025. 

Lisätietoja


Spesia Asiantuntijapalvelut kouluttaa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (30 op.) 

Koulutus tarjoaa ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia ja käytännönläheisiä menetelmiä sekä tukea yksilöllisiin tarpeisiin. 
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka kohtaavat työssään tai arjessaan lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia oireita kuten ADHD tai autismikirjon piirteitä. Menetelmä sopii myös muita oppimisvaikeuksia omaaville ja mielenterveyskuntoutujille.  

Koulutus toteutetaan: 12.6.2024 - 17.1.2025. Verkkototeutus.

Lisätietoja


Tiedoksi kouluttajille

Yrityksesi tai yhteisösi voi hakeutua kannattajajäseneksemme tästä

Internet-sivustollamme voit ilmoittaa vain ratkaisukeskeisen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksista, jotka täyttävät yhdistyksemme laatimat kriteerit.

Lisäkoulutuksista et voi ilmoittaa sivustollamme. Lisäkoulutuksista voit kertoa sosiaalista mediaa käyttävälle jäsenistöllemme julkaisemalla yhdistyksen Facebook-ryhmässä lisäkoulutuksesta tiedon.

 

HUOM!!
Kannattajäsen vastaa itse siitä, että mahdollisesti tarjottava Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus vastaa Neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatumäärittelyä.

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja/-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä.