Jäsenhakemus

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on:

1 Pohjakoulutuksena sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto 

TAI

muu ammattitutkinto, jonka lisänä vähintään viiden vuoden työkokemus erityislasten, – nuorten tai – aikuisten parissa. Erityisryhmällä tässä yhteydessä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia oireita, autismikirjon häiriöitä, oppimisvaikeuksia, mielenterveys- tai päihdeongelmia, kehitysvamma tai muu kehityksen viivästymä, muistihäiriöitä. 

2 Lisäksi henkilöllä tulee olla suoritettuna neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, joka vuoden 2012 lähtien toteutettuna tulee täyttää kaikki alla olevat koulutuksen laatukriteerit:

  • Vuoden 2011 jälkeen käydyn koulutuksen laajuus tulee olla vähintään 20 op. Sitä aiemmissa koulutuksissa riittää 15 op.
  • Pääkouluttajalla tulee olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutus, lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja pätevyys sekä vähintään kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta. 
  • Kaikilla ulkopuolisilla luennoitsijoilla tulee olla riittävä asiantuntijuus ja perehtyneisyys neuropsykiatriaan. 
  • Koulutuksessa tulee olla vähintään yksi alaan erikoistuneen erikoislääkärin luento-osuus eli luennoitsijana tulee olla erikoislääkäri, jolla on soveltuva alan erikoistutkinto; neurologi tai psykiatri. Lääkärillä on oltava kokemusta työskentelystä neuropsykiatristen oireyhtymien hoidossa, esim. työkokemus neuropsykiatrisessa yksikössä ja/tai alaan kuuluvia artikkeleita aiheesta tai muu näyttö erikoisosaamisesta. 
  • Koulutus tulee järjestää yhteistyössä oppilaitoksen tai muun julkisen tahon kanssa (esim. ministeriöiden hankkeet, kaupungit, kunnat, sairaanhoitopiirit). 
  • Koulutuksen viitekehyksen tulee olla ratkaisukeskeisyys. 

NÄIDEN KRITEERIEN TÄYTTYMINEN TULEE ILMETÄ TODISTUKSESTA TAI OPINTOJEN LIITTEESTÄ

Täyttämällä nettilomakkeesi haet jäsenyyttä.

Henkilöjäseneltä tarvitsemme opiskelutodistuksista ja neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksesta todistukset, jotka tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: neuropsykiatrisetvalmentajatry@gmail.com.

Kun olemme saaneet hakemuksesi, todistuksesi sekä mahdolliset todistusliitteet, tarkistamme ne ja ilmoitamme hakemuksen päätöksestä.

Hyväksymisilmoituksen jälkeen saat kuluvan vuoden jäsenmaksun, joka  veloitetaan koko kalenterivuodelta.

Voit lähettää jäsenhakemuksesi liitteet sähköpostilla osoitteeseen neuropsykiatrisetvalmentajatry@gmail.com.

*Neuropsykiatriset valmentajajäsenet, jotka ovat kouluttautuneet yhdistyksen edellyttämin kriteerein, saavat halutessaan jäsenetuna näkyvyyden nettisivuillamme.