Varsinais-Suomi

Alueyhteyshenkilö: 

Turku (Åbo), Salo, Kaarina, Raisio, Naantali, Loimaa, Uusikaupunki, Lieto, Parainen (Pargas), Paimio, Somero, Masku, Laitila, Pöytyä, Mynämäki, Kemiönsaari (Kimitoön), Rusko, Nousiainen, Aura, Sauvo, Koski Tl, Vehmaa, Pyhäranta, Marttila, Taivassalo, Oripää, Kustavi 

Varsinais-Suomi sijainti Suomi

Anna Antikainen
Turku
Ympäryskunnat
Puhelin: 050 553 9088
Sähköposti: anna.antikainen@toinenvinkkeli.fi
Internet
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Eläinavusteinen valmentaja
Sosionomi AMK
Nepsy-valmennusta nuorille ja aikuisille. Nepsy-valmennukseen voidaan liittää eläin- ja luontoavusteista työskentelyä sekä taideterapeuttisia harjoituksia. Myös koulutukset ja konsultaatiot. Services available also in English.
--
Heini Brushane
Parainen
Myös etänä.
Puhelin: 040 488 5656
Sähköposti: heini.brushane@parainen.fi
Verkkosivut: www.aktiva.fi
Sosionomi AMK
Ohjaustoiminnan artenomi AMK
--
Mia Heuru
Uusikaupunki
Puhelin: 050 330 0260
Sähköposti: tmiteramia@gmail.com
Internet
Toimintaterapeutti
--
Merja Kivimäki
Loimaa
Punkalaidun
Urjala
Humppila
Puhelin: 0400 537 286
Sähköposti: merja@mk-personaltraining.net
Verkkosivut: www.mk-personaltraining.net
Yrittäjä
Sosionomi
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennukseni auttaa asiakasta arjen hallinnassa. Alkukartoituksella selvitän asiakkaan sitoutumisen ja tavoitteet, joiden pohjalta valmennus toteutetaan. Etsin asiakkaalle sopivia
menetelmiä positiiviseen pedagogiikkaan, positiiviseen psykologiaan ja luontoavusteisuuteen nojaten. 
Ota minuun rohkeasti yhteyttä!
--
Saija Kalenius-Korpela
Auranmaa
Turku
Puhelin: 050 562 2628
Sähköposti: saijakk@gmail.com
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
KM
Nepsy-valmennusta alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.
--
Tapio Heinonen
Varsinais-Suomi
Puhelin: 0400 911 966
Sähköposti: tapio.heinonen@ratkaisupiste.fi
sairaanhoitaja AMK 
Päihdetyön ammattitutkinto
--
Tiina Huhtala
Salo. Ympäryskunnat.
Puhelin: 040 760 0439
Sähköposti: tt.tiina.huhtala@gmail.com
Toimintaterapeutti AMK
--
Marko Jokio
Turku. Varsinais-Suomi.
Puhelin: 041 489 1127
Sähköposti: myonteinenmuutos@gmail.com
Internet
sosionomi AMK 
--
Susan Jäntti
Varsinais-Suomi.
Puhelin: 050 362 3333
Sähköposti: susan.jantti@icloud.com
Luokan- ja erityisluokanopettaja
Somebody-ohjaaja
--
Mikko Kapulainen
Varsinais-Suomi.
Puhelin: 044 266 0001
Sähköposti: mikkokapulainen@gmail.com
Lähihoitaja
Lastenohjaaja
Työvalmentaja EAT
--
Hannele Lehmusketo-Ahola
Varsinais-Suomi
Länsi-Uusimaa
Kanta-Häme
Puhelin: 045 787 09045
Sähköposti: hannele.lehmusketo@gmail.com
Sosiaaliohjaaja
Perheohjaaja
Ammatillinen perhehoitaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Kriisityön opinnot
Mielenterveys-ja päihdetyön eat
Erityispedagogiikan opinnot 
Sosiaalipsykologian perusopinnot
Kokemusta nepsyistä 1990- luvulta lähtien.
Teen lähi- ja etävalmennuksia noin 100 kilometrin säteellä Somerolta.
Autan asiakastani mm arjen hallinnan ja vuorovaikutuksen pulmissa ratkaisukeskeisiin toimintatapoihin painottaen.
--
Lena Lehvonen 
Åbo
Åbo omnejd
Sähköposti: lena.lehvonen.fyrklover@gmail.com
Lärare
Nepsy-coach
Min främsta roll är att stöda och handleda personer på svenska i nepsy-relaterade frågor. Fokus är att tillsammans med ett positivt synsätt utveckla varierande tillvägagångssätt utifrån de individuella behoven. Tillsammans fundera kring struktur i vardagen samt hur bemöta utmaningarna för att nå den egna fulla potentialen.
--
Teemu Leinonen
Varsinais-Suomi.
Puhelin: 040 703 9483
Sähköposti: teemu.leinonen@ammatillinentuki.fi
LinkedIn
Internet
Sairaanhoitaja AMK
Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen työnohjaaja
Monipuolista tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin laajalla työkokemuksella ja koulutuksella. Palvelen suomen lisäksi englannin kielellä.
--
Säde Leminen
Turku, Varsinais-Suomi
Puhelin: 041 489 1127
Sähköpostiosoite: myonteinenmuutos@gmail.com 
Internet
Lähihoitaja (mielenterveys- ja päihdetyö)
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
--
Elina Lähde
Varsinais-Suomi.
Sähköposti: elina_sula@hotmail.com
Sairaanhoitaja YAMK
--
Sylvi Lyyra
Salo
Ympäryskunnat
Etä
Puhelin: 050 567 6501
Sähköposti: sylvi.lyyra@gmail.com
Verkkosivut: www.sylvilyyra.com
Toimintaterapeutti
Lyhytterapeutti
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Yhdessä asiakkaan kanssa työskentelyä pienin askelin kohti toivottua muutosta. Myönteinen yhteistyö ja läsnäolo luovat hedelmällisen pohjan edistymiselle ja asiakkaan omien voimavarojen löytämiselle tavoitetta kohti työskenneltäessä.
--
Niina Merivirta 
Varsinais-Suomi. Kanta-Häme. Länsi-Uusimaa.
Puhelin: 040 545 1518
Sähköposti: niina@alkumaa.fi
Verkkosivut: www.alkumaa.fi
Lasten ja nuorten erityisohjaaja
Matkailun ohjelmapalvelutuottaja
Green Care -ohjaaja 
--
Johanna Paasivirta
Turku
Ympäryskunnat
Sähköposti: jompaas@gmail.com
Sosiaalityöntekijä (nuoret aikuiset)
--
Saana Raikko
Varsinais-Suomi.
Puhelin: 050 402 3030
Sähköposti: saana.raikko@gmail.com
YTM
Erityisluokanopettaja
Luokanopettaja
--
Salla Risku
Varsinais-Suomi
Puhelin: 050 402 3032
Sähköposti: risku.salla@gmail.com
KM
Erityisluokanopettaja
--
Outi Santavuori
Turku
Varsinais-Suomi
Etä
Puhelin: 040 487 1570
Sähköposti: aurinkoiseksi@gmail.com
Internet
Kasvatustieteen maisteri
Seksuaali- ja pariterapeutti
Nepsyvalmentaja
Työnohjaaja
--
Päivi Uro
Turku. Varsinais-Suomi.
Puhelin: 0400 633 780
Sähköposti: paivi.uro@gmail.com
KM
Luokanopettaja
Erityisopettaja
--
Hanna Wester
Varsinais-Suomi
Puhelin: -
Sähköposti: hanna.wester@trilog.fi
Verkkosivut: www.trilog.fi
Sosionomi (AMK) 
Varhaiskasvatuksen opettaja 
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 
Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja
Neuropsykiatrista valmennusta ja tunnetaito-ohjausta koko perheelle mm. autisminkirjo, ADHD
--
Eva-Kaisa Wilkko
Turku. 
Ympäryskunnat.
Puhelin: 045 783 80434
Sähköposti: tukimesta@gmail.com
Erityisluokanopettaja
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
--