Neuropsykiatriset valmentajat ry:n eettiset ohjeet jäsenistölle:


Salassapitovelvollisuus

 • Ei vanhene.
 • Koskee kaikkia asiakastyön osapuolten tietoja ja tapahtumia.
 • Tietoturva on kunnossa.

HUOM! Salassapito ei koske terveyttä tai henkeä uhkaavia tilanteita, tietoja tai tapahtumia. 

Rehellisyys

 • Asiakastyössä saatuja tietoja ei käytetä asiakastyön ulkopuolella.
 • Asiakastyössä saatuja tietoja ei käytetä oikeudettoman edun saavuttamiseen kenenkään osapuolen hyväksi.
 • Asiakastyössä saatuja tietoja ei käytetä oikeudettomasti kenenkään osapuolen vahingoittamiseksi.
 • Asiakastyöstä sopiminen on selkeää ja kohtuullista sekä ymmärrettävää.
 • Mikäli annettu palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tulee tämä tuoda ilmi. 

Puolueettomuus

 • Asiakastyössä uskonnolliset, poliittiset ja ajatukselliset eroavaisuudet eivät vaikuta työskentelyyn.

HUOM! Mikäli uskonnollinen, poliittinen tai ajatuksellinen eroavaisuus aiheuttaa asiakastyötä haittaavan ristiriidan, ohjataan asiakas toisen ammattilaisen luokse.

Asiakaslähtöisyys

 • Neuropsykiatrinen valmennuksen tulee olla aina asiakkaan tarpeiden mukaista.
 • Mikäli neuropsykiatrinen valmentaja havaitsee työssään toimintaa, joka ei ole asiakkaan tarpeen ja edun mukaista, tulee hänen asianmukaisella tavalla puuttua siihen.
 • Valmennuksen on tuettava asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vastuullisuus

 • Yhdistyksen jäsen toimii asiakastyössä ja vapaa-ajalla neuropsykiatristen valmentajien arvostusta edistävällä tavalla.

Kehittyvä

 • Jäsen huolehtii jatkuvasti ammattitaidon ylläpitämisestä.
 • Jäsen huolehtii jaksamisesta ja yleisestä työhyvinvoinnistaan.