Eettiset ohjeet

Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsen

1 on salassapitovelvollinen
- koskien kaikkea toimeksiannon osapuoliin liittyviä tietoja ja tapahtumia, vanhentumatta
- poikkeuksena lastensuojelu, työterveyttä uhkaavat asiat tai ilmeisen vaaran aiheutuminen 
- huolehtii tietoturvasta

2 ei käytä väärin mitään työn kautta tietoonsa tullutta
- koskien niin omaa, kuin muidenkin, eduksi tai vahingoksi toimimista

3 on puolueeton toimija, joka ei anna tunteidensa, asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä
- kunnioittaa asiakkaan perusoikeuksia, ihmisarvoa, itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta
- vastustaa syrjintää ja hyväksyy erilaisuutta

- jäävää itsensä toimeksiannosta havaitessaan ristiriidan edellä mainittujen kanssa

4 perustaa toimintansa asiakkaan määrittelemiin tarpeisiin
- tuo ilmi, mikäli antamansa palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita - tukee asiakkaan kasvua ja kehitystä

5 edistää toiminnallaan yhdistyksen ja koko neuropsykiatrisen valmennusalan arvostusta
- toimii niin työn puitteissa, kuin vapaa-ajallakin, neuropsykiatristen valmentajien arvostusta edistävällä tavalla
- toiminta tarkoittaa käyttäytymistä ja kaikenlaista viestintää

6 kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan
- tiedon ja taidon lisäksi huolehtii työhyvinvoinnistaan hakien tarvittaessa ammatillista apua ja tukea