Det stiftande mötet för Neuropsykiatriset valmentajat ry hölls år 2006. Föreningen registrerades i föreningsregistret våren 2007.

Föreningen grundades på grund av ett behov som uttryckts av olika samarbetspartner av att säkerställa kvaliteten på utbildningen samt den neuropsykiatriska coachens professionella och etiska verksamhet.

 Efterfrågan på neuropsykiatrisk coachning har ökat under åren. Detta återspeglas i olika utbildningsmöjligheter. I denna föränderliga situation betonas relevansen och effektiviteten av våra aktiviteter.

Våra medlemmar är utbildade inom social-, hälso- och undervisningsområdet. De har därtill en fortbildning inom neuropsykiatrisk coachning i vilken ingår kunskap om olika neuropsykiatriska svårigheter och olika coachningsmetoder.

Våra målsättningar

 • Implementering och utveckling av den coachningsmetod som används i handledningen.
 • Främja det biopsykosociala välbefinnandet för neuropsykiatriska klienter genom coachning.
 • Sträva efter att öka förståelsen för behovet av neuropsykiatrisk coachning som en rehabiliteringsform i servicesystemet.
 • Säkerställa kvaliteten på utbildningen och som en följd på coachningarna.

Checklista för sökande till utbildningen i neuropsykiatrisk coachning:

 • Din grundutbildning är en examen inom social-, hälsovård eller utbildning.
  ELLER
 • Du har minst fem års arbetserfarenhet med specialgrupper.
 • Arrangören av utbildningen i neuropsykiatrisk coachning är en utbildningsinstitution under överinseende av Undervisnings- och kulturministeriet.
 • Huvudföreläsaren har: 
  • Utbildning inom social-, hälso- eller utbildningsområdet.
  • Utbildning i neuropsykiatrisk coachning.
  • Två års arbetserfarenhet av neuropsykiatrisk coachning.
 • Föreläsaren har:
  • Tillräcklig expertis.
  • Kännedom om neuropsykiatri.
 • Minst 25 studiepoäng.

Definition av utbildningskvalitet (på finska)

De personer vi accepterar som medlemmar förbinder sig att följa vår förenings etiska riktlinjer.
Etiska riktlinjer (på finska)

Medlemsansökan (på finska)

Neuropsykiatrisk coachning är inte en verksamhet som kontrolleras av Valvira och de titlar som används i coachningen (t.ex. neuropsykiatrisk coach eller neuropsykiatrisk handledare/terapeut) är inte skyddade yrkesbeteckningar.