Neuropsykiatriset valmentajat

Yhdistyksemme henkilöjäseneksi hyväksytty neuropsykiatrinen valmentaja voi halutessaan ilmoittaa yhteistietonsa ja haluamansa taustatiedot valmentajalistauksessamme.

Jäseneksi hyväksymisen edellytys on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinenvalmentaja -koulutuksen suorittaminen yhdistyksemme vaatimusten mukaisesti.

KOULUTUSVAATIMUKSET:

Koulutuksen järjestäminen:

  • Koulutuksen järjestäjän tulee olla oppilaitos.
  • Koulutuksen järjestäjä voi olla muu julkinen taho, kuten ministeriöiden hankkeet, kaupungit, kunnat, tms.

HUOM! Yritysten tarjoamat koulutukset ilman oppilaitosyhteistyötä tai julkisen toimijan yhteistyötä eivät ole hyväksyttäviä koulutuksia.

Koulutuksen laajuus:

  • 25 opintopistettä.

HUOM! Yksi opintopiste = 27 tuntia työtä.

Koulutuksen sisältö:

  • Vähintään yksi neurologin tai psykiatrin luento-osuus.

HUOM! Erikoislääkärillä on oltava kokemusta työskentelystä neuropsykiatristen oireyhtymien hoidossa. 
(Esim. työkokemus neuropsykiatrisessa yksikössä ja/tai alaan kuuluvia artikkeleita aiheesta tai muu näyttö erikoisosaamisesta.)

Pääkouluttajan pätevyys:

  • Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus
  • Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus
  • Kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Luennoitsijan pätevyys:

  • Riittävä asiantuntijuus
  • Perehtyneisyys neuropsykiatriaan.

Koulutuksen viitekehyksen tulee olla ratkaisukeskeisyys.

NÄIDEN KRITEERIEN TÄYTTYMINEN TULEE ILMETÄ TODISTUKSESTA TAI OPINTOJEN LIITTEESTÄ.