Koulutusten todistusmalli

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksia on melko kattavasti ympäri Suomea. 
Neuropsykiatristen piirteiden kanssa
kamppailevat henkilöt tulevat yhä paremmin tunnistetuksi ja saadaan yhä aiemmin tarvitsemiensa tukitoimien piiriin. Olemme kanssanne pala tätä ketjua.
Yhdistyksenä tavoitteenamme on yhä edelleen osaltaan ylläpitää koulutuksen laatutasoa ja palvelun näkyvyyttä. 

Jäsenyytemme kiinnostaa ja siksi toivoisimmekin jäseneksi hakemisen
osalta huomioitanne, jotta järjestämänne koulutuksen käyneiden jäsenhakemuksia voisimme mahdollisimman jouhevasti käsitellä.

Aiempina vuosina, kun kouluttajatahoja oli vähemmän, kävimme kouluttajien kanssa sisällön ja toteuttajat erikseen läpi. 

Loppuvuodesta 2021 alkaen siirrymme malliin, jossa kouluttaja todistuksessaan ja/ tai sen virallisessa liitteessä halutessaan ilmoittaa tarvittavat tiedot ja jäsenhakemukset käsitellään tämän
tiedon perusteella. 

Huomioittehan, että kunkin koulutuksen keskeiset kouluttajat tulee olla nimettynä.

Tämänhetkiset jäseneksi ottamisen kriteerit näkyvät nettisivuillamme.

Suosittelemme seuraavia todistusmalleja:

  1. Kevyempi ulkoasu ja tarvittavat täsmätiedot toisella sivulla
    tai erillisenä todistuksen virallisena liitteenä.
    TAI
  2. Informatiivinen yhden sivun todistus.