Neuropsykiatriset valmentajat ry

Yhdistyksen tarkoitus:

  • Ohjaustyössä käytettävän valmennusmenetelmän toteuttaminen ja kehittäminen.
  • Neuropsykiatristen asiakkaiden biopsykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen valmennuksen avulla.
  • Tuoda esille valmentajien erityisosaamista ja valmennusta osana palvelujärjestelmää.
  • Pohtia erilaisia työskentelyyn liittyviä haasteita ja toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista.
  • Tuoda esille menetelmän tuloksia, mahdollisuuksia ja sovellutuksia.
  • Nostaa esille neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista johtuvia tarpeita ja niihin liittyviä kehittämishaasteita.
  • Varmistaa valmennustyön ja koulutuksen laatua.
  • Tehdä koulutus- ja kehittämistyötä.

Yhdistyksemme eettiset ohjeet tukevat jäsenistöä valmennustyössä.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan eettisiä ohjeita ja yhdistyksen sääntöjä.