Tavoitteemme

Tuomme esille valmentajien erityisosaamista ja valmennusta osana palvelujärjestelmää. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan kuntoutusmuotona ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa. 

Työmme ydin on ratkaisukeskeisyys.

Pyrimme varmistamaan valmennustyön ja koulutuksen laatua mm. laatimiemme koulutuksen laatukriteerien sekä valmentajakouluttajien yhteistyön avulla.

Sivuillemme tuodaan ilmoitettua tietoa kannattajajäsenten koulutuksista, jotka toteutetaan yhdistyksen edellyttämin kriteerein.

Liity jäseneksi

Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on:

1. Pohjakoulutuksena sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto. 

2. Henkilöllä tulee olla suoritettuna neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, jonka tulee täyttää koulutuksen laatukriteerit.

Jäsenhakemus

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja/-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä.