Neuropsykiatriset valmentajat ry:n perustamiskokous oli vuonna 2006. Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin keväällä 2007.
Perustamisen taustalla oli tarve, jonka eri yhteistyötahot toivat julki, varmistaa koulutusten laatu ja neuropsykiatristen valmentajien ammatillinen sekä eettinen toiminta.

Neuropsykiatrisen valmennuksen kysyntä on kasvanut vuosien varrella. Tämä näkyy erilaisina koulutusmahdollisuuksina. Tässä muuttuvassa tilanteessa toimintamme merkityksellisyys ja vaikuttavuus korostuvat. 

Henkilöjäsenemme ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisia, joilla on yhdistyksemme laatumäärittelyn mukainen neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin ja valmennusmenetelmään liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus, neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja/-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä.