Meidän tavoite

Yhdistyksemme tarkoituksena on tuoda esille valmentajien erityisosaamista ja valmennusta osana palvelujärjestelmää. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan kuntoutusmuotona ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa. Pyrimme varmistamaan valmennustyön ja koulutuksen laatua mm. laatimiemme koulutuksen laatukriteerien sekä valmentajakouluttajien yhteistyön avulla.

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja/-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa neuropsykiatrisesta valmennusmenetelmästä sekä yhdistyksemme toiminnasta.

Työmme viitekehys on ratkaisukeskeisyys.

Sivuillemme tuodaan ilmoitettua tietoa kannattajajäsenten koulutuksista, jotka toteutetaan yhdistyksen edellyttämin kriteerein.

Liity jäseneksi

Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on:

1 Pohjakoulutuksena sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto 

TAI

2 Lisäksi henkilöllä tulee olla suoritettuna neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, joka vuoden 2012 lähtien toteutettuna tulee täyttää kaikki koulutuksen laatukriteerit.

Jäsenhakemus