Jäsenyyden edellytykset

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on:

Pohjakoulutuksena sosiaali-, terveys- tai kasvatusalantutkinto 

TAI

muu tutkinto, jonka lisänä vähintään viiden vuoden työkokemus erityislasten, – nuorten tai – aikuisten parissa. 

Erityisryhmällä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on joku tai joitakin seuraavista oireista: 

 • neuropsykiatrisia oireita
 • autismikirjon häiriöitä
 • oppimisvaikeuksia
 • mielenterveys- tai päihdeongelmia
 • kehitysvamma tai muu kehityksen viivästymä
 • muistihäiriöitä. 

JA

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus

Yhdistyksen jäseneksi hyväksyttävän on sitouduttava noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja eettistä ohjeistusta.


KOULUTUSVAATIMUKSET:

Koulutuksen järjestäminen:

 • Koulutuksen järjestäjän tulee olla oppilaitos.
 • Koulutuksen järjestäjä voi olla muu julkinen taho, kuten ministeriöiden hankkeet, kaupungit, kunnat, tms.

HUOM! Yritysten tarjoamat koulutukset ilman oppilaitosyhteistyötä tai julkisen toimijan yhteistyötä eivät ole hyväksyttäviä koulutuksia.

Koulutuksen laajuus:

 • 25 opintopistettä.

HUOM! Yksi opintopiste = 27 tuntia työtä.

Koulutuksen sisältö:

 • Vähintään yksi neurologin tai psykiatrin luento-osuus.

HUOM! Erikoislääkärillä on oltava kokemusta työskentelystä neuropsykiatristen oireyhtymien hoidossa. 
(Esim. työkokemus neuropsykiatrisessa yksikössä ja/tai alaan kuuluvia artikkeleita aiheesta tai muu näyttö erikoisosaamisesta.)

Pääkouluttajan pätevyys:

 • Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus
 • Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus
 • Kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Luennoitsijan pätevyys:

 • Riittävä asiantuntijuus
 • Perehtyneisyys neuropsykiatriaan.

Koulutuksen viitekehyksen tulee olla ratkaisukeskeisyys.

NÄIDEN KRITEERIEN TÄYTTYMINEN TULEE ILMETÄ TODISTUKSESTA TAI OPINTOJEN LIITTEESTÄ. 
Katso suosituksemme todistusmallista.

Jos edellämainitut kohdat täyttyvät ole tervetullut hakemaan henkilöjäseneksemme. 
Jäsenhakemus.