Koulutusten laatu

Neuropsykiatrinen valmentaja - koulutusten laatumäärittely:

Huom! Seuraavat asiat tulee ilmetä koulutuksen suorittaneiden todistuksista tai todistuksien liitteistä.

Koulutuksen järjestäminen:

  • Koulutuksen järjestäjänä tulee olla oppilaitos.
  • Koulutuksen järjestäjänä voi olla muu julkinen taho, kuten ministeriöiden hankkeet, kaupungit, kunnat, tms.

HUOM! Yritysten tarjoamat koulutukset ilman oppilaitosyhteistyötä tai julkisen toimijan yhteistyötä eivät ole hyväksyttäviä koulutuksia.

Koulutuksen laajuus:

  • 25 opintopistettä.

HUOM! 1 opintopiste = 27 tuntia työtä.

Koulutuksen sisältö:

  • Vähintään yksi neurologin tai psykiatrin luento-osuus.

HUOM! Erikoislääkärillä on oltava kokemusta työskentelystä neuropsykiatristen oireyhtymien hoidossa, esim. työkokemus neuropsykiatrisessa yksikössä ja/tai alaan kuuluvia artikkeleita aiheesta tai muu näyttö erikoisosaamisesta.

Pääkouluttajan pätevyys:

  • Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus.
  • Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.
  • Kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Luennoitsijan pätevyys:

  • Riittävä asiantuntijuus.
  • Perehtyneisyys neuropsykiatriaan.

Koulutuksen viitekehyksen tulee olla ratkaisukeskeisyys.