Koulutusten laatu

Neuropsykiatrinen valmentaja - koulutusten laatukriteerit:

 • Koulutuksen laajuus tulee olla vähintään 20 op.
 • Pääkouluttajalla tulee olla: 
  • sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutus 
  • neuropsykiatrisen valmentajan koulutus  
  • vähintään kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta.
 • Kaikilla ulkopuolisilla luennoitsijoilla tulee olla: 
  • riittävä asiantuntijuus 
  • perehtyneisyys neuropsykiatriaan
 • Koulutuksessa tulee olla vähintään yksi alaan erikoistuneen erikoislääkärin luento-osuus eli luennoitsijana tulee olla erikoislääkäri, jolla on soveltuva alan erikoistutkinto; neurologi tai psykiatri. 
  • Lääkärillä on oltava kokemusta työskentelystä neuropsykiatristen oireyhtymien hoidossa, esim. työkokemus neuropsykiatrisessa yksikössä ja/tai alaan kuuluvia artikkeleita aiheesta tai muu näyttö erikoisosaamisesta.
 • Koulutus tulee järjestää yhteistyössä julkisen tahon kanssa.
  • Julkisrahoitteinen oppilaitos 
  • Muu julkinen taho kuten ministeriöiden hankkeet, kaupungit, kunnat, sairaanhoitopiirit tms.
 • Koulutuksen viitekehyksen tulee olla ratkaisukeskeisyys.

Kouluttajat Huom!

Huomioittehan, että edellä mainitut asiat tulee ilmetä koulutuksen suorittaneiden todistuksista tai todistuksien liitteistä.