Keski-Suomi

KESKI-SUOMI

Minna Kühn
Keski-Suomi
Etä 
Puhelin: 045 783 832 83
Sähköposti: minna@hiirenkorvalla.fi
Internet
Kasvatustieteen maisteri
Luokanopettaja
--
Sanna Kyllönen
Viitasaari
Puhelin: 050 310 8064
Sähköposti: sanna.kyllonen@hyvaks.fi
Psykologi
EMDR-terapeutti
--
Mariella Kärkkäinen
Keski-Suomi
Puhelin: 040 128 1999
Sähköposti: mariella.karkkainen@cloud.com
KM
Luokanopettaja
--
Tuija Laitinen
Keski-Suomi
Puhelin: 040 091 3690
Sähköposti: tuija.laitinen@pp7.inet.fi
Lasten ja nuorten erityisohjaaja
Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja
Mindfulness-tunnetaitovalmentaja
--
Mari Lapinkoski
Keski-Suomi 
Puhelin: 045 251 3884 
Sähköposti: mari@oppimispoluilla.fi
Internet  
KM
Erityisopettaja-opo
--
Satu Manier
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa 
Puhelin: 045 121 4613
Sähköposti: satu.manier@kuntoutumaan.fi. 
Sairaanhoitaja AMK (hoitotyö)
--
Riitta Piltonen
Keski-Suomi
Puhelin: 044 218 9923
Sähköposti: riitta.piltonen@pp.inet.fi
Internet
Toimintaterapeutti AMK
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutus
Valokuvaaja
--
Miriam Rauhala
Keski-Suomi
Etä
Puhelin: 044 235 9177
Sähköposti: miriam@hiirenkorvalla.fi
Internet
Instagram
KM
Erityisopettaja
Luokanopettaja
Psykologian aineopinnot
S2-perusopinnot
Kunnan Nepsy-tsemppari
Huomataan hyvä, löydetään ratkaisut!
--
Jaana Strömberg
Keski-Suomi
Puhelin: 0400 640 247 
Sähköposti: jaana.stromberg@gmail.com
Internet
Yhteisöpedagogi
Nepsy-valmentaja
Hevosavusteinen nepsy-valmentaja
Nuoriso-ohjaaja
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja
Nepsy-valmennusta myös hevosavusteisesti. 
Valmennus on vahvuuslähtöistä, jonka avulla löydetään keinot arjessa tehtäviin muutoksiin ja hyvinvoinnin haasteisiin.
--